it projekty a služby, školiaca činnosť

Ak hľadáte profesionálov v týchto oblastiach, ste na správnom mieste

Riadenie IT projektov

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ, ANALYTIKA A REPORTING

 • Realizácia auditov súladu kybernetickej bezpečnosti
 • Realizácia súladu zhody so zákonom č. 69/2018Z. z. a zákonom č. 95/2019
 • Riziková analýza
 • Návrh bezpečnostných opatrení
 • Klasifikácia systémov
 • Vizualizácia výstupov vrátane návrhu analytického modelu
 • Konzultačné služby
IT služby

KOMUNIKÁCIA A KOLABORÁCIA

 • Konzultačné služby
 • Školenie a testovacia prevádzka
 • Design vhodnej platformy
Školiaca činnosť

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

 • Konzultačné služby
 • Príprava súťažných podkladov na „kľúč“
 • Management opisných formulárov
 • Projektový management procesu obstarávania
 • Spracovanie dokumentácie
 • Výber elektronického systému

Kto sme a prečo práve my

Ak hľadáte profesionálov v týchto oblastiach, ste na správnom mieste

 

Individuálny prístup, ….